Most important recent publications (books and brochures)

Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos. Zin.redaktors P.Zvidriņš. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009.

Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Zin.redaktors P.Zvidriņš. Rīga, Zinātne, 2007.

Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimtā sākumā. Zin.redaktors  P.Zvidriņš. Rīga, Zinātne,2007.

Demographic situation: Present and Future. Scientific editor Peteris Zvidriņš.Riga, Zinatne, 2006.

Iedzīvotāju novecošanās dinamika un diferenciācija Latvijā. Zin.redaktors P.Zvidriņš. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2006.

Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Zin.redaktors P.Zvidriņš. Rīga, Zinātne, 2005.

European Commission. Network for integrated European population studies. Final report.Thematic network HPE –CT 1999 – 2005. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, (līdzautors),2005.

Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21.gs.sākumā. Zin.redaktors P.Zvidriņš. Rīga, LU, 2004.

Demogrāfija. Rīga, LU, 2003.