Saites

ANO informatīvā sistēma par iedzīvotājiem (POPIN)
Latvijas Universitāte
Centrālā statistikas pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Zinātņu Akadēmija
Demogrāfus interesējošas saites