Publikācijas

Visas demogrāfiskās publikācijas ir apkopotas speciālās bibliogrāfijās par iedzīvotāju pētījumiem Latvijā, ko sagatavo Latvijas Universitātes Demogrāfijas centrs.

Agrāk publicētās bibliogrāfijas:
  • Problems on demography in the Latvian SSR: Bibliographical index (1957-1977).- Riga: Latvian State University (LSU), 1979.-90 pp.
  • Literature on population, 1978-1982: Bibliographical index - Riga: (LSU), 1983. - 55pp.
  • Literature on population, 1983-1985: Bibliographical index - Riga: (LSU), 1986. - 40pp.
  • Demogrāfiskā literatūra 1986-1990: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 1991. - 31 lpp.
  • Demogrāfiskā literatūra 1991-1994: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 1994. - 13 lpp.
  • Demogrāfiskā literatūra 1995-1996: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 1997. - 14 lpp.
  • Demogrāfiskā literatūra 1997-1998: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 1999. -  8  lpp.
  • Demogrāfiskā literatūra 1999-2000: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 2000. - 10 lpp.
  • Demogrāfiskā literatūra 2001-2003: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 2004. - 19 lpp.
  • Demogrāfiskā literatūra 2004-2007: Bibliogrāfiskais rādītājs - Rīga: LU, 2008. - 23 lpp.

 

Mēs piedāvājam arī pēdējās sešas bibliogrāfiskās publikācijas par demogrāfiskiem jautājumiem Latvijā laika periodā no 1991. līdz 2007. gadam,
  latviešu valodā [ 1991-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2007, 2008-2009]
  angļu valodā [ 1991-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2007, 2008-2009]

kā arī svarīgākās jaunākās publikācijas (grāmatas un brošūras).