Iedzīvotāju etniskais sastāvs pēc LU demogrāfu aplēsēm
 (%, pēc etniskās pašapziņas vērtējuma)

Tautība 2000 2003 2006 
Visi iedzīvotāji 100,0 100,0 100,0
To skaitā:  
latvieši 59,5 60,3 60,9
krievi 29,0 28,4 27,9
baltkrievi 3,7 3,6 3,4
ukraiņi 2,3 2,2 2,1
poļi 2,3 2,3 2,3
lietuvieši 1,3 1,3 1,3
ebreji 0,3 0,3 0,3
čigāni 0,3 0,4 0,4
citas tautības 1,3 1,2 1,4