Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie dati uz 1000 iedzīvotājiem

Gads Dzimuši Miruši Dabiskais pieaugums Reģistrētas laulības Šķirtas laulības


1989 14,6 12,2 2,4 9,2 4,2
1990 14,2 13,1 1,1 8,9 4,0
1991 13,1 13,1 0,0 8,4 4,2
1992 12,1 13,6 -1,5 7,2 5,6
1993 10,4 15,3 -4,9 5,7 4,0
1994 9,6 16,6 -7,0 4,6 3,3
1995 8,7 15,7 -7,0 4,5 3,1
1996 8,1 14,0 -5,9 3,9 2,5
1997 7,7 13,8 -6,1 3,9 2,5
1998 7,6 14,2 -6,6 4,0 2,6
1999 8,1 13,7 -5,6 3,9 2,5
2000 8,5 13,6 -5,1 3,9 2,6
2001 8,3 14,0 -5,7 3,9 2,4
2002 8,6 13,9 -5,3 4,2 2,5
2003 9,0 13,9 -4,9 4,3 2,1
2004 8,8 13,8 -5,0 4,5 2,3
2005 9,3 14,2 -4,9 5,5 2,8
2006 9,7 14,5 -4,8 6,4 3,2
2007 10,2 14,5 -4,3 6,8 3,3
2008 10,6 13,7 -3,1 5,7 2,7